Maryja!

„Niecić wszędzie miłość i ufność
ku Maryi Niepokalanej,
a ujrzycie,
że wnet z oczu najzatwardzialszych  grzeszników
popłyną łzy,
opróżnią się więzienia,
Zwiększy się zastęp trzeźwych pracowników,
A ogniska domowe zawonieją cnotą,
pokój i szczęście  wyniszczą niezgodę i ból”

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

Rycerstwo Niepokalanej
przy parafii  pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
w Sanoku .

Rycerstwo nasze powstało w roku 2003 z inicjatywy Sióstr ze Strachociny. Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej zatroszczyły się o to by takie Rycerstwo powstało w naszej parafii. Ks. Proboszcz Stanisław Ruszała i Ks. Wikariusz Bogdan Kupczyk pracujący w tym czasie w naszej parafii odpowiedzieli pozytywnie na tę inicjatywę, rzucając to ziarno na zasiew w glebę naszych serc by wykiełkowało i wzrosło. Zachęcając nas do przyjęcia tego dzieła Niepokalanej. W tym czasie w naszej parafii odbywało się nawiedzenie obrazu Św. Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. 2-3.07.2003r.-Zawierzyliśmy to Matce Boskiej Niepokalanej Królowej jako dar, pragnąc być jej Rycerzami. Formacje odbywały się u Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie. Jesteśmy im za to wdzięczni.8 grudnia 2003 roku została założona niewielka wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy naszej Parafii. Rycerstwo to wspólnota modlitewna. Rycerz Matki Jezusa jest uczniem Niepokalanej w szkole Jezusa. Nauczycielką jest sama Maryja. Rycerz zawierza się Niepokalanej, stawia wszystko na Nią, w ten sposób zapisuje się do szkoły na ucznia Maryi, gdzie uczy się posłuszeństwa, cichości, czystości i pokory płynącej z prawdy. Rycerz Niepokalanej żyje z uśmiechem i z radością obejmuje modlitwą ludzkość, aby przez Maryję z Maryją w Maryi i dla Maryi zdobyć cały Świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Rycerze pozdrawiają się imieniem Maryi „Maryja!”. Spotkania nasze odbywają się przy figurce Niepokalanej co miesiąc w Drugą środę miesiąca. Spotkania te są spotkaniem z Niepokalaną i Jej Synem Jezusem, są ukojeniem i modlitwą. Obecnie wspólnota liczy 18 osób, a opiekunem jest ks. Robert Wyczawski. Jesteśmy zaangażowani w sprawy kościoła i parafii. Odpowiedzieliśmy na Orędzie Matki Bożej z Fatimy odprawiając Nabożeństwo 5-ciu pierwszych sobót miesiąca. Różańcem wynagradzamy Maryi za pięć zniewag. W ten sposób włączając się do Wielkiej Nowenny Fatimskiej wpisując się w Sekretariacie Fatimskim w Zakopanem. Jednocześnie wpisując się do Złotej Księgi Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która będzie złożona jako dar ofiarny w Sanktuarium w Fatimie podczas uroczystości 100-tnej rocznicy objawienia Matki Bożej. Głównym celem tej Nowenny jest połączenie nas wszystkich w jedną Wielką Rodzinę zatroskaną o to by Maryja stawała się bardziej znana i miłowana przez ludzi, a Jej Orędzie Nadziei poznał i wypełnił cały Świat. Dziękujemy Bogu i Niepokalanej że jesteśmy Jej Rycerzami. Więcej informacji o Rycerstwu Niepokalanej można uzyskać na spotkaniu.

Serdecznie Zapraszamy! Maryja!

„O Maryjo bez grzechu poczęta Módl się za nami, którzy się Do Ciebie uciekamy i za wszystkimi Którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi Którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza Za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego I polecanymi Tobie.”

Niepokalana najkrótszą i najpiękniejszą drogą do Boga.

Rycerstwo Niepokalanej-założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną