Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

25 grudnia 1995 r. Arcybiskup Józef Michalik powołał Akcję Katolicką w diecezji przemyskiej. Parafialny Oddział AK w Sanoku- Olchowcach został powołany dekretem Krajowego Instytutu AK w 1996 r.

Jesteśmy stowarzyszeniem ściśle kościelnym, założonym przez hierarchię archidiecezjalną. Asystentem Parafialnego Oddziału AK jest Ksiądz Proboszcz Robert Wyczawski. Widzimy rangę i wagę Kościoła, w swej działalności kierujemy się Ewangelią i słowem Bożym. Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafian, być pomocą kapłanom w służbie duszpasterskiej np. czytania liturgiczne, prowadzenie koronki do Miłosierdzia Bożego przed każdą mszą św., przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej.

W pierwsze soboty od miesiąca grudnia do kwietnia razem z Rycerstwem Niepokalanej prowadzimy czynnie różaniec w intencji wynagradzającej za grzechy świata. Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, biorąc czynny udział we Mszy św. poprzedzonej modlitwą w intencji kapłanów i Litanią do Krwi Pana Jezusa. Później udajemy się na spotkanie formacyjne, które odbywa się w obecności księdza asystenta, lub w zastępstwie innego kapłana.

Stałymi punktami naszego spotkania są: kwadrans ewangeliczny, kwadrans czytelniczy (z czasopisma katolickiego) i materiału formacyjnego wydanego przez Krajowy Instytut AK na dany rok. Hasłem roku 2014 jest „Wierzę w Syna Bożego”, a naszym tematem jest „Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. Przewodnią myślą tego hasła jest, aby wzrastała i umacniała się nasza wiara w Chrystusa i apostolski zapał nadziei na lepsze jutro. Komentarz do ewangelii wygłasza ksiądz obecny na spotkaniu, po czym włączamy się do dyskusji wysuwając swoje refleksje i świadectwa. Członkowie Parafialnego Oddziału AK uczestniczą aktywnie w spotkaniach archiprezbiterialnych tj. dniach skupienia, a prezes w rekolekcjach diecezjalnych. Konferencje na ww. spotkaniach wygłasza asystent diecezjalny AK ksiądz prałat Józef Niżnik.

Tradycją naszej AK jest organizowanie spotkań opłatkowych z innymi grupami parafialnymi. Co roku w m-cu maju organizujemy pielgrzymkę do Strachociny na uroczystości związane z naszym patronem św. Andrzejem Bobolą. W miesiącu czerwcu udajemy się z pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie powierzamy nasze sprawy Tej, która jest naszą przewodniczką do nieba Najświętszej Maryi Panny. Do Niej też podąża piesza pielgrzymka z Leska (w liczbie ok.150 osób), dla której przygotowujemy krótki odpoczynek połączony z podaniem gorącego posiłku. Na wspólnym celebrowaniu święta AK spotykamy się u boku arcypasterza księdza arcybiskupa Józefa Michalika na uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, oddając hołd Bogu Najwyższemu, dziękując za kolejny rok pracy dla Boga i Kościoła. Takie spotkania z pielgrzymami bardzo nas wspomagają duchowo. Staramy się, aby nasza działalność w parafii była widoczna i pomocna, nie tylko przez podejmowanie zadań, ale szczególnie przez codzienne uczestnictwo we mszy św. i modlitwie. Ogniwa łańcucha naszej AK to: pomoc, modlitwa, eucharystia- nie bójmy się wymagać od siebie. Warto wpatrywać się we wzór Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował.

Obecnie POAK liczy 15 osób. Zapraszamy w nasze szeregi ludzi czujących pragnienie pogłębiania wiedzy, rodzących wartości i umiejętności życia w miłości chrześcijańskiej. Chrystus jest wymagający, ale daje w zamian to, czego nikt inny dać nie może- zbawienie. Wierzymy, że nasza modlitwa zaowocuje i obudzi wiarę i miłość, która jest podstawą apostolstwa.