OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 Niedziela Zwykła 6.08.2017 r.

 

 

1. Dzisiaj święto Przemienienia Pańskiego. Po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych.

2. W środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein) patronki Europy.

3. W czwartek święto św. Wawrzyńca.

4. W sobotę msza św. niedzielna w kaplicy św. Brata Alberta o godz. 19.00.

5. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i prosimy o dalszą Parafian

z ul. Zaremby:

• Teresa i Bronisław Wermińscy
• Danuta i Krzysztof Ruchlewicz
• Halina Pecka
• Maria I Bogusław Rojek
• Marzanna i Mariusz Kopiec
• Ewa i Maciej Dydek
• Janina I Roman Koterwas