I Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie w parafii Sanok – Olchowce

9.03.2014 r.

1. Dziękujemy wszystkim parafianom za uczestnictwo w rekolekcjach, a szczególnie tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do prowadzenia liturgii w czasie rekolekcji.

2. Jutro o godz. 16.15. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas I Gimnazjum, we wtorek z klas II Gimnazjum.

3. We wtorek po Mszy Świętej spotkanie dla ministrantów i lektorów.

4 W czwartek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej.

5.W piątek o godz. 16.45. Droga Krzyżowa a po Mszy Świętej spotkanie grupy oazowej.

6. W sobotę o godz. 18.00. Msza Święta niedzielna w Kaplicy św. Brata Alberta.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po nich Msza Święta. Na Gorzkich Żalach zbierać będziemy składkę na kwiaty do Bożego Grobu. Prosimy także zwyczajem lat poprzednich Róże Różańcowe o składanie ofiar na ten sam cel.

8. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Już dzisiaj dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

9. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła następujących parafian:

– Kazimierę Roszkowską

– Janinę Szczerba

– Barbarę Lechowicz

– Janinę Filipczak

– Lucynę Patronik

– Emilię Smaroń