OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

€“ Poniedziałek Wielkanocny

21.04.2014r.

 

 1. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i prosimy o dalszą parafian:

Teresa Mleczko

Anna Mleczko

Natalia Kurdziel

2.Od jutra Msza św. w Olchowcach o godz. 18.15 , a w kaplicy św. Brata Alberta w sobotę o 17.00.

3.Parafie sanockie zapraszają wszystkich Sanoczan w sobotę o godz. 19.30 do Fary na czuwanie modlitewne przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. Szczegóły w gablocie.

4.W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na potrzeby tego kościoła. Już dziś dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

5.W przyszłą niedzielę Miłosierdzia Bożego kanonizacja bł. Jana Pawła II. Aby umożliwić wszystkim parafianom oglądanie transmisji o godz. 10.00., Msze św. w Olchowcach będą o godz. 7.15. , 9.05. i 16.30. W Lisznej o godz. 7.00. Oglądanie Mszy św. w telewizji nie zwalnia z obowiązku uczestnictwa w kościele. Zwalnia jedynie ludzi obłożnie chorych i tych , którzy tymi chorymi się opiekują przez cały czas.

5. Intencje mszalne: Niedziela – śp. Jacek i Marta Sieniawscy