OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

26 . 10. 2014 r.

 

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i prosimy o dalszą parafian:

• Jadwiga Poznańska

• Marta Kurdziel

• Barbara Ryniak

1. Składka na potrzeby tego kościoła wyniosła….. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

2. W piątek zakończenie nabożeństw różańcowych.

3. W sobotę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Olchowcach o godz. 7.15 , 9.05. 11.05 , o godz.9.00 w kaplicy św. Brata Alberta na ul. Hetmańskiej. Po mszy św. o godz.11.05 procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych. W Lisznej msza św. o godz. 11.00. i procesja na cmentarz.

4. W sobotę zapraszamy do Olchowiec na czuwanie związane z objawieniami fatimskimi po mszy św. o godz. 9.00. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych w I sobotę miesiąca . chorych odwiedzimy w sobotę 8 listopada.

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Zaduszny. Po mszach św. modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10.05 w Olchowcach msza św. dla dzieci.

6. W sobotę i niedzielę na naszym cmentarzu jak co roku będzie prowadzona zbiórka na rzecz Towarzystwa św. Brata Alberta . Prosimy o wsparcie. Szczegóły w gablocie.

7. Różaniec za zmarłych wspominanych w wypominkach , odprawiać będziemy w niedziele listopada po mszy św.

8. W miesiącu listopadzie można każdego dnia uzyskać odpusty za zmarłych. Od 1 do 8 listopada jest to odpust zupełny , w pozostałe dni odpusty cząstkowe. Należy nawiedzić cmentarz, wyzbyć się przywiązania do grzechu oraz odmówić : „ Wierzę w Boga Ojca” , „ Ojcze nasz..” i modlitwę w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. aby zyskać odpust zupełny należy przyjąć Komunię św.

9. Przypominamy o zbiórce środków na remont kościoła w Lisznej. Prosimy o składanie 50 zł. od rodziny. Dziękujemy wszystkim rodzinom za złożoną ofiarę. Prosimy resztę rodzin o zrozumienie i jak najszybszą wpłatę ofiar u pani Józefy Krupskiej. Kościół na Lisznej nie jest własnością parafii ale mimo to utrzymanie kościoła , remonty itp. należą do obowiązków wszystkich mieszkańców a nie do niektórych. Rodziny , które nie mają środków by wpłacić 50 zł. prosimy o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Na wiosnę będziemy odwadniać teren wokół kościoła i będzie można zamiast wpłaty przyjść do pracy przy kościele.

10. Intencje mszalne:

Sobota – śp. Mieczysław Baran – od uczestników pogrzebu

Niedziela – śp. Mieczysław Baran – od uczestników pogrzebu