OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

X NIEDZIELA ZWYKŁA

7.06.2015 r.


1. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i prosimy o dalszą parafian: ……..


2. Dziękujemy parafianom z ul. Przemyskiej, Stawowej, Starowiejskiej i Jasnej Bykowcach za przygotowanie ołtarzy eucharystycznych na dzień Bożego Ciała. Dziękujemy Panom ze Straży Pożarnej za asystę liturgiczną, a wszystkim Parafianom za udział w procesji. Zapraszamy codziennie do czwartku do Olchowiec na procesję eucharystyczną wszystkich, a szczególnie dzieci.


3. Dziś procesja eucharystyczna i zmiana tajemnic różańcowych.


4. Jutro o godz. 17.00, wyjątkowo, spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas II gimnazjum, a we wtorek z klas I gimnazjum. Prosimy przynieść indeksy oraz przygotować wyznaczony materiał do zdawania egzaminów.


5. W środę po Mszy św. w Olchowcach spotkanie dla Akcji Katolickiej i Rycerstwa Niepokalanej.


6. W sobotę odpusty w Bykowcach i Lisznej. Msza św. odpustowa w Bykowcach o godz. 8.45, w Lisznej o godz. 11.15. Podczas odpustów poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci. Przypominamy, że odpust na terenie wiosek jest uroczystością i świętem nakazanym. W dniu odpustu mamy obowiązek uczestnictwa w Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych.


7. O godz.19.00 niedzielna Msza św. w kaplicy św. Brata Alberta na ul. Hetmańskiej.


8. Intencje mszalne:

• Sobota – O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ul. Starowiejskiej.

• Niedziela – śp. Zbigniew Josz – od uczestników pogrzebu.