Wielki Czwartek

17.04.2014 r.

Bierz i czytaj: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15

Sowo Klucz: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Przesłanie, czyli światło szarych dni: W tajemnicy dzisiejszego dnia wspominamy dwa sakramenty. Są nimi Eucharystia i kapłaństwo. Dziękujmy Chrystusowi za dar Eucharystii, pokarm na drodze do nieba. Prośmy o zrozumienie tak doniosłego sakramentu i naszą gorliwość w uczestnictwie podczas świętej liturgii Dziękujmy za dar kapłaństwa i prośmy o dar powołania dla wielu kochających i oddanych Bogu serc. W modlitwie osobistej i wspólnotowej wypraszajmy gorliwość i oddanie w ich posłudze kapłańskiej.