Zrozumieć słowo

24-30.11.2014 r.

XXXIV Tydzień zwykły, Rok A


 


Poniedziałek

Bierz i czytaj: Ap 14,1-3,4b-5; Ps 24,1-4ab.5-6; Mt 24,42a.44; Łk 21,1-4

Słowo klucz: Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (Mt 24, 42a. 44)

Przesłanie, czyli światło szarych dni: Trudne przed nami zadanie. Nie przespać wieczności. Mocno uwierzyć, że tu i teraz zdobywam niebo lub się od niego oddalam. Boże naucz mnie czuwać.

 

Wtorek

Bierz i czytaj: Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Ap 2,10c; Łk 21,5-11

Słowo klucz: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.(Ap 2, 10c)

Przesłanie, czyli światło szarych dni: To poprzez wierność Bogu w szarych, codziennych sprawach uczymy się świętości. Żeby tylko nie dojść do przekonania, że nie warto się starać zwłaszcza wtedy gdy wokół mnie sami krytykanci świętości. Trwajmy bo „wieniec życia „czeka.

 

Środa

Bierz i czytaj: Ap 15,1-4; Ps 98,1-3ab.7-9; Ap 2,10c; Łk 21,12-19

Słowo klucz: I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. (Łk 21,18)

Przesłanie, czyli światło szarych dni: W ilu miejscach na świecie uczniowie Jezusa cierpią prześladowanie. Czy pamiętam o nich? Może i w moim życiu przyjdzie czas ciężkiej próby. Czy wtedy się od Niego nie odwrócę? Pomyśl czy będziesz umiał dać wystarczające świadectwo miłości.

 

Czwartek

Bierz i czytaj: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100,1-5; Łk 21,28; Łk 21,20-28

Słowo klucz: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. (Łk 21, 28)

Przesłanie, czyli światło szarych dni: Chrześcijanie powinni być ludźmi wielkiego i dumnie podniesionych głów z tego powodu, że dostąpili zaszczytu poznania Jezusa. Ta duma nie ma nic wspólnego z pychą. Jest istotnym elementem przynależności do wspólnoty uczniów Jezusa.

 

Piątek

Bierz i czytaj: Ap 20,1-4.11-21,2; Ps 84,3-6a.8a; Łk 21,28; Łk 21,29-33

Słowo klucz: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. (Łk 21,29-33)

Przesłanie, czyli światło szarych dni: Słowa Jezusa nigdy nie przeminą. Na zawsze pozostaną żywe i skuteczne. Ceńmy zatem każde słowo, które pochodzi z ust Bożych.

 

Sobota

Bierz i czytaj: Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,36; Łk 21,34-36

Słowo klucz: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. (Łk 21,34)

 

Niedziela

Bierz i czytaj: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37

Słowo klucz: Okaż nam, Panie, łaske swoją i daj nam swoje zbawienie.(Ps 85, 8)