Zrozumieć słowo

18.06.2014 r.

Boże Ciało


Ref.: Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne.


1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony.

Ciało Pana i Krew drogocenną.

Chleb przemienił Pan,

Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.


2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,

który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.

Radujcie się sprawiedliwi w Panu,

przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.


3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,

dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,

w cieniu którego śpiewają Serafiny.


4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:

„To Ciało spali ciernie grzechów,

i oświeci dusze ludzi

przyjmujących Boski Pokarm”.