Zrozumieć słowo

10.06.2014 r.Bierz i czytaj: 1 Krl 17,7-16; Ps 4,2-5.7-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16


Słowo Klucz: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.


Przesłanie, czyli światło szarych dni: Zadaniem ucznia jest nauczanie i pociąganie do Chrystusa ludzi, którzy szukają prawdy. Może nie mamy w sobie jeszcze tyle światła, ile byśmy chcieli, ale i tego, co mamy, nie wolno nam ukrywać. Może nasze życie nie smakuje nam jeszcze tak, jak powinno, ale dziękujmy za nie Bogu każdego dnia. Przyjdzie dzień w którym nasze świadectwo stanie się dojrzałe i godne powołania. Trzeba nieustannie kształtować swoje serce na podobieństwo Jezusowego Serca.