Zrozumieć słowo

8.06.2014 r.

Osobistej refleksji polecamy

Hymn do Ducha Świętego


Sekwencja o Duchu Świętym


Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.


Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!


O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.


W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.


Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!


Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!


Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!


Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.


Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!


Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!