Zrozumieć słowo

3.06.2014 r.


Bierz i czytaj: Dz 20,17-27; Ps 68,10-11.20-21; J 14,16; J 17,1-11a

Słowo Klucz: Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze.

Przesłanie, czyli światło szarych dni: Św. Paweł dokonuje podsumowania i rozrachunku swojego życia. podobnie i Jezus w mowie pożegnalnej podsumowuje swoją ziemską działalność. Słuchając tych fragmentów możemy pomyśleć o sytuacjach z naszego życia, kiedy jakiś ważny jego etap dobiegał końca. Jakie wtedy towarzyszyły nam myśli, uczucia? Jaka była nasza modlitwa? Czy rozpoznawaliśmy w wydarzeniach życia Boży plan? Co w nas dominowało: wdzięczność, pokój i radość, czy też żal, rozczarowanie, poczucie bezsensu i straconego czasu? Co chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć o tym Jezusowi? A dalej, możemy postawić sobie pytanie, jaką wartość ma dla nas życie wieczne? Czy wierzę, że ono zaczyna się już tutaj? W czym upatruję sens swojego życia? Czy szukam chwały Ojca jak Jezus i jak święci męczennicy z Ugandy, których dziś czcimy, czy może jedynie własnej? Prośmy, by nasze życie nie było jedynie pasmem przypadkowych zdarzeń, ale by w Bogu nabierało sensu i znaczenia.