27.042014 r.

Kanonizacja

Jana Pawła II

W dniach od 26 do 29 kwietnia nie będzie publikacji „zrozumieć słowo”.

Niech wielu duchowych wrażeń dostarczy

przeżywanie Niedzieli Bożego Miłosierdzia

oraz kanonizacja Jana Pawła II oraz Jana XXIII