Wykaz podręczników do Szkoły Podstawowej

 

 


 


„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”. Red. ks. P. Goliszek.

Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej. AZ-11-01/10-LU-1/12„Kochamy Pana Jezusa”. Red. ks. P. Goliszek.

Podręcznik dla II klasy szkoły podstawowej. AZ-12-01/10-LU-3/13„Przyjmujemy Pana Jezusa”. Red. P. Goliszek.

Podręcznik dla III klasy szkoły podstawowej AZ-13-01/10-LU-4/14„Jestem chrześcijaninem”. Red. ks. W. Janiga.

Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej. AZ-21-01/10-LU-1/12„Wierzę w Boga”. Red. ks. Waldemar Janiga.

Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej. AZ-22-01/10-LU-2/13„Wierzę w Kościół”. Red. ks. Waldemar Janiga.

Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej. AZ-23-01/10-LU-2/14

 

Podane powyżej podręczniki obowiązują w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku