Przemówienia

podczas wizytacji kanonicznej

ks. Biskupa Stanisława.

 


 

 

Zamieszczamy przemówienia ks. Proboszcza wygłoszone podczas wizytacji ks. Biskupa Stanisława Jamrozka. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Dokumentują one stan religijny i materialny naszej parafialnej wspólnoty.

Powitanie w Olchowcach

Ekscelencjo, nasz Najdostojniejszy Pasterzu!

Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. Przybycie Księdza Biskupa do naszej parafii, przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy św. Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze słowem pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi. Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele, pragniemy tak postrzegać Twoją –Księże Biskupie pasterską posługę.

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA

Ekscelencjo, ks. Dziekanie, Czcigodni księża , Kochani Siostry i Bracia! Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii 17.09.2009r. roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Adama Szala. Posługę w tej parafii rozpocząłem 1 lipca 2008 r. W parafii mieszka obecnie 2058 osób z czego ok. przebywa ciągle lub z przerwami w pracy za granicą . Parafia ma charakter miejsko – wiejski. Do Parafii należy dzielnica Olchowce miasta Sanoka oraz dwie wioski Liszna i Bykowce , w których są kościoły dojazdowe. W opiece mamy także Schronisko św. Brata Alberta gdzie odprawiana jest niedzielna i świąteczna msza św. oraz Hospicjum , gdzie co tydzień odwiedzamy chorych, a w I piątek miesiąca odprawiamy mszę św. Życie parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Cieszę się, że na przestrzeni ostatnich lat, wzrasta liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.- ok. 48% i przyjmujących komunię świętą, wielu codziennie. Niestety smutkiem napawa fakt, że nadal ponad 50 % mieszkańców parafii nie korzysta z niedzielnej Eucharystii. Przedmiotem naszej szczególnej troski duszpasterskiej jest Sakrament Pokuty. Służymy codzienną posługą w konfesjonale przed i w czasie Eucharystii. Rytm życia duchowego w naszej Parafii wyznacza Rok Liturgiczny.

W roku ubiegłym często w naszym przepowiadaniu powracał temat: „ Wierze w syna Bożego”. W tym roku włączamy się duchowo w temat roku „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Każdego roku Wielkim Poście organizowane są rekolekcje. W tym roku przeżywaliśmy je od Środy Popielcowej do ubiegłego piątku. Prowadził je ks. Tadeusz Dec. Rozważania dotyczyły właśnie tematu Roku „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” W każdym miesiącu regularnie odwiedzamy z komunią św. ok. 30 chorych i starszych naszych parafian. W każdy I piątek wielu wiernych, dzieci, młodzieży, dorosłych korzysta z Sakramentu Pokuty i Pojednania we wszystkich kościołach. Odprawiane są nabożeństwa: różańcowe, majowe, czerwcowe. W Wielkim Poście nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W każdym tygodniu parafianie licznie gromadzą się w środy na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy, a codziennie przed mszą św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Szczególnie piękne w naszej świątyni są nabożeństwa Fatimskie, a także Roraty, które gromadzą wiernych, w tym dużo dzieci. W poniedziałki odmawiamy litanię do św. Michała Archanioła, patrona Sanoka. W pierwsze soboty od listopada do kwietnia gromadzimy się na adoracji związanej z objawieniami fatimskimi. Na uwagę zasługuje także, aby wspomnieć przeżycia Triduum Paschalnego, uroczystości odpustowych i Bożego Ciała. Dni te gromadzą bardzo wielu wiernych, którzy czynnie angażują się w przygotowanie liturgii i wspólne świętowanie. Na terenie naszej parafii jest Szkoła Podstawowa. Na uznanie zasługuje dobry kontakt i współpraca dyrekcji i grona pedagogicznego z kościołem. Kapłani są zapraszani na różne uroczystości szkolne. Dzieci i młodzież naszej parafii co roku przygotowują jasełka bożonarodzeniowe. Co roku także Szkolne Koło Caritas wraz z Parafianami zbiera dary na paczki świąteczne dla potrzebujących. W parafii co roku trwa katecheza i przygotowanie dzieci do I Komunii św.. Równolegle prowadzona jest katecheza i spotkania z rodzicami tych dzieci. Systematycznie przygotowujemy młodzież do sakramentu bierzmowania.

Duszpasterstwo parafialne poprzez pokorną modlitwę i swoją działalność wspierają różne grupy, które zaprezentują się po Mszy św. To one najbardziej angażują się w przyjęcie Pątników zdążających na Jasną Górę oraz pomoc w przygotowaniu spotkania opłatkowego dla katechetów świeckich, które często odbywa się w naszej parafii. Natomiast od kilku lat parafianie, także i ci którzy są za granicą, mogą śledzić najnowsze wydarzenia z życia parafii na naszej stronie internetowej. Zagrożenia jakie dostrzegamy w parafii:

1) niż demograficzny i proces starzenia się parafii

2) migracja zarobkowa i bezrobocie

3) zwiększająca się liczba małżeństw niesakramentalnych i konkubinatów

4) duża ilość innowierców

Wyzwania:

1) nieustanna troska o dzieci i młodzież.

2) troska o rodziny – zwłaszcza młode rodziny

3) zwyczajna posługa duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi z Ewangelią.

Wspólnota parafialna korzysta z sakramentów i funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości zewnętrznej i materialnej. Czas od ostatniej wizytacji, to także okres remontów i inwestycji parafialnych:

• wyburzyliśmy stare budynki gospodarcze oraz drewniany ołtarz polowy, który groził zawaleniem

• wybudowaliśmy dodatkowy parking.

• przeprowadziliśmy remont plebanii tj. kuchni, jadalni, klatki schodowej

• plebania została wyposażone w nowe sprzęty i meble (sprzęt gospodarstwa domowego, kuchnię)

• dokonaliśmy remontu dachu na kościele

• wykonaliśmy ogrzewania we wszystkich kościołach

• zamontowaliśmy we wszystkich kościołach projektory multimedialne do wyświetlania pieśni i różnych prezentacji.

• wymieniliśmy instalację elektryczną w kościele w Lisznej oraz nagłośnienie

• zakupiliśmy traktorek do koszenia trawy i kilka kosiarek.

• w międzyczasie wymieniliśmy okna w budynku parafialnym gdzie spotykają się grupy parafialne i zamontowaliśmy nowe ogrzewanie.

• Zakupiliśmy 3 kielichy mszalny, kilka nowych ornatów, figury do szopki w Lisznej i Olchowcach.

• Wreszcie w ubiegłym roku zakończyliśmy nawożenie i wyrównywanie ziemi na dzierżawionym od miasta gruncie , który będzie przeznaczony na boiska sportowe dla dzieci oraz parking.

• Zakupiliśmy stalowy komin zewnętrzny na plebanię ponieważ stary ma ok. 100 lat , jest nieszczelny i grozi pożarem.

Dziękuję też wszystkim naszym pracownikom, za pracę wykonywaną z sercem i za wkład w tworzenie klimatu modlitwy, serdeczności i gościnności, jakim powinien charakteryzować się kościół parafialny. Jako Proboszcz, korzystając z obecności ks. Biskupa, dziękuję wszystkim naszym parafianom, bo tego wszystkiego by nie było, gdyby nie wasza wielka ofiarność i zaufanie do wszelkich inicjatyw, które wam przedstawiałem. Proszę ks. Biskupa o słowo umocnienia i zachęty oraz o nowe światło dla naszej kapłańskiej posługi. Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących, dla dzieci i młodzieży.


POWITANIE W BYKOWCACH

Ekscelencjo! Czcigodny Księże Biskupie. W imieniu swoim oraz zgromadzonych Parafian pragnę Cię najserdeczniej powitać w naszej Wspólnocie w Bykowcach . Potrzeba nam Twojego pasterskiego umocnienia, bo wiemy, że Kościół jest tam, gdzie jest Biskup. Św. Ignacy z Antiochii już dawno zachęcał: ”Wszyscy idźcie za Biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami, jak za Apostołami.” Nasz kościół w Bykowcach, pod wezwaniem Niepokalanego Serca Matki Bożej jest tylko cząstką całego Kościoła świętego, ale codziennie szczycimy się i z pokorą przeżywamy to, że w tej części jest całość miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, i pełnia Bożego miłosierdzia, zwłaszcza wtedy, gdy sprawujemy sakramenty święte i słuchamy słowa Bożego. Tak jest już od wielu wieków gdzie w starej cerkwi grekokatolickiej , później na początku XX wieku w nowej, jak odnotowują kroniki, tak jest i dzisiaj w naszym kościele. Dzisiaj wspólnota parafialna przy kościele w Bykowcach liczy ok. 400 zameldowanych mieszkańców, zamieszkałych tu od dawien dawna, ale i wciąż nowych, z których obecności się cieszymy. Jednak do tego kościoła chodzi tylko część mieszkańców Bykowiec szczególnie ze wschodniej strony wioski , zachodnia część wioski uczęszcza na Eucharystię do Olchowiec ponieważ ma o wiele bliżej. Poświecenia kościoła w Bykowcach dokonał 7 lipca 2001r. metropolita przemyski ks. abp. Józef Michalik. Budowę kościoła rozpoczęto w 1997 r. kiedy proboszczem parafii był ks. Michał Drabicki. Następnie kontynuowano budowę przez niecałe 2 lata za proboszczowania ks. Jana Klicha. Budowę zakończył ks. Stanisław Ruszała. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu tutejszych budowlańców, Rady Duszpasterskiej i wszystkich parafian, ich ofiarności, ale i dzięki wielkiej przychylności Nadleśnictwa Brzozów. Teraz dokupujemy brakujące sprzęty oraz wyposarzenie do tego kościoła. Za wszelką pomoc wszystkim w Twojej obecności Księże Biskupie, serdecznie dziękuję. W tym kościele odbywają się wszystkie najważniejsze nabożeństwa roku liturgicznego. Mszę św. sprawujemy w niedziele i święta o godz. 8.45. W święta zniesione i dni powszednie odprawiamy eucharystię po południu, najczęściej o  16.00. zim lub latem o 17.00. Mamy tu nabożeństwa majowe, różańcowe, Triduum Paschalne, Pasterkę, procesję Bożego Ciała, rekolekcje i inne wydarzenia liturgiczne, a także wiejskie. Młodzież i starsi chodzą na spotkania do Olchowiec, jest też kilku ministrantów. Największym problemem także tej części parafii jest niż demograficzny. Dzieci i młodzieży jest bardzo mało. Najczęściej umiera więcej parafian niż się rodzi. Wspólnie staramy się dbać o ten Kościół zarówno świątynię jak Kościół duchowy – naszą wspólnotę rozwijając naszą wiarę. Zdajemy sobie sprawę, że wiary, najbardziej starej, wielowiekowej, nie da się zamknąć w murach starodawnych kościołów, w formalinie nawet najmilszych wspomnień. Wiara chce być także żywa dzisiaj, chce w nas oddychać powietrzem tych czasów, nawet jeśli jest ono mocno zatruwane przez wciąż nowe ideologie, często wrogie Kościołowi. W naszej wierze chcemy dobrze odczytywać różne znaki czasów, w których żyjemy. Staramy się o to, by nasza wiara była otwarta na wciąż nowe powiewy Ducha Świętego, który nieustannie przekonuje nas o naszych słabościach, ale i o niezmiennej miłości Boga i uświęcającej mocy ofiary Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Ufamy, że obecność i posługa Księdza Biskupa wśród nas przyczyni się do umocnienia wszystkich na drodze budowania żywego Kościoła, tu w tym miejscu. I jak św. Jan w swoim objawieniu pisał do różnych kościołów to, co miały usłyszeć, tak i Ty, Księże Biskupie, podpowiedz nam to, co winniśmy usłyszeć na dalszą drogę naszej wiary w Jezusa Chrystusa, wciąż obecnego i żywego w swoim Kościele. Jeszcze raz najserdeczniej Księdza Biskupa witam!


POWITANIE W LISZNEJ

Powitanie ks. Biskupa przez Proboszcza – Liszna

Ekscelencjo! Drogi Księże Biskupie!

W imieniu duszpasterzy i parafian jak najserdeczniej witam w świątyni w Lisznej, której patronuje św. Antoni. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian o sobie samym oraz o pozostałych Apostołach pisze: Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Biskup, następca Apostołów jest nade wszystko sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. I jako takiego witam Cię, drogi Księże Biskupie. Wierzymy głęboko, że poprzez Twoją posługę Słowa Bożego i sprawowanie Eucharystii spłynie na nas wieloraka łaska Boża. Życzymy Tobie, Księże Biskupie, ale także i sobie, byś czuł się u nas nie jako gość, ale domownik. Pragnę teraz krótko przedstawić historię tego kościoła. Data budowy kościoła w Lisznej przypada na lata 30 XX wieku. Dokładna data jednak jest nieznana. Początkowo kościół miał być budowany w centrum wsi, poniżej szkoły. Jednak za sprawą miejscowego lekarza medycyny mieszkającego nad Sanem, Antoniego Dorosza postanowiono wybudować kościół obok sanatorium, które znajdowało się obok dzisiejszego kościoła, ponieważ sanatorium miało być rozbudowywane. Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano w 1936r. W 1939r. oddano kościół do użytku, a poświęcił go ks. Antoni Porębski,  proboszcz sanockiej Fary. W latach wojennych w sanatorium zainstalowali się sowieccy pogranicznicy. W 1941r. wojska niemieckie zdobyły sanatorium , urządzenia sanatoryjne wywieźli a budynki zburzyli pozostawiając sam kościół. Pierwotnie Liszna należała do Parafii Mrzygłód , przez krótki czas do Parafii Farnej w Sanoku. W 1987r. przyłączono Lisznę do parafii w Olchowcach. Parafianie z Lisznej od samego początku dbają o swoją świątynię upiększając ją i remontując. Sprawy materialne w życiu człowieka nie są najważniejsze, ale są ważne. Nie chcemy bynajmniej się chwalić, bo wszyscy widzą w jak trudnych dziś warunkach żyjemy, to jednak inwestycji od czasu powierzenia mi obowiązków proboszcza w 2008 roku obejmuje wiele poważnych pozycji.

Wymienię tylko najważniejsze z nich.

• Wymiana instalacji elektrycznej

• Zamontowanie ogrzewania

• Zamontowanie rzutnika

• Wymiana nagłośnienia

• Zakup wielu sprzętów potrzebnych do funkcjonowania kościoła.

Wykonanie tych prac było możliwe – niech to nie zabrzmi jak slogan – dzięki Bogu, ale także dzięki postawie parafian, choć to mała wioska. Niech mi będzie wolno w tym miejscu w imieniu duszpasterzy oraz Parafialnej Rady gorąco podziękować Parafianom za ich ofiarność i zrozumienie dla potrzeb materialnych parafii. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, jak chociażby zaplanowany na rok przyszły remont dachu kościoła i odwodnienie placu przykościelnego. Prosimy Księdza Biskupa o błogosławieństwo dla naszych zamierzeń. Sprawozdanie z życia duszpasterskiego. Stan liczebny wioski na dzień 30.01.2015 roku to 365 osób. Frekwencja na Mszy św. kiedy było liczenie osób wynosiła 37%. Komunii św. w ciągu ostatniego roku udzielono ok. 7 tysięcy. Wiara parafian jest tradycyjna. Ważną sprawą jest, że parafianie się modlą, często spowiadają. Wiele dzieci, młodzieży i dorosłych praktykuje Pierwsze Piątki miesiąca. Rekolekcje wielkopostne gromadzą około połowę parafian. Wtedy większość przystępuje do sakramentu pojednania. Trzy małżeństwa żyją tylko w związku cywilnym, chociaż nie mają kanonicznych przeszkód. Często w tym kościele błogosławimy małżeństwa z poza parafii ze względu na urok tego miejsca. Msza św. w niedziele i święta jest o godz. 11.30. W święta zniesione i pierwsze piątki najczęściej o 17.00 W wiosce są grupy: ministrantów, lektorów i 7 róż żywego różańca. Nie jest najlepiej z czytaniem prasy katolickiej. (Niedziela, Źródła, Miłujcie się, Chrystus i ty).

Księże Biskupie wiele jest tego, co cieszy, ale mijalibyśmy się z prawdą, gdyby nie dostrzegać tego co smuci i co wymaga wielkiej naszej pracy nas sobą. Trzeba nam bardziej dbać o regularność w praktyce niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Zbyt wielu parafian a szczególnie młodych rodzin zaniedbuje niestety tę praktyką. To przenosi się też na dzieci i młodzież. Tak bardzo pragniemy, aby parafianie jak najczęściej umacniali swoje siły duchowe Ciałem Chrystusowym. Zależy nam bardzo by jeszcze więcej parafian włączało się w życie grup duszpasterskich, aby ożywiać i budować je, a przez nie swoją pobożność i zaangażowanie apostolskie. Chcemy, aby młode pokolenie od początku wiązało się ze wspólnotą parafialną i swoją świątynią. Dalej trzeba nam uważniej wsłuchiwać się w naukę Chrystusa, zwłaszcza tę odnoszącą się do wzajemnej miłości, szacunku, przebaczenia, trzeźwości i odpowiedzialności. Znamy nasze słabości i wierzymy, że pracując wytrwale nad sobą, zdołamy wyznaczone przez Pana Jezusa cele osiągnąć. Jeszcze raz gorąco i serdecznie witam oraz proszę o Twoją apostolską naukę. Za świętym Pawłem mówimy do Ciebie szczerze: Ty „nastawaj wobec nas w porę i nie w porę. Poucz, upomnij, w razie konieczności wykaz błąd” A przede wszystkim hojnie udzielaj Bożej łaski. Błogosław naszym dzieciom i młodzieży-nadziei i przyszłości tej parafii. Wspomagaj swoim błogosławieństwem rodziny, chorych, starszych i nas duszpasterzy. Błogosław całej naszej parafii Szczęść Boże.


PODZIĘKOWANIE ZA WIZYTACJĘ

Ekscelencjo!!! Czcigodny księże Biskupie!!! Z różnych okazji przybywa do nas ksiądz Biskup, ale wizytacja kanoniczna jest spojrzeniem na pracę księży i zaangażowanie ludzi świeckich w parafii. Jestem ogromnie wdzięczny i w imieniu kapłanów oraz  parafian dziękuję za Twój trud posługi biskupiej i duszpasterskiej. Za wszystko coś w tym czasie dobrego dla nas uczynił: wizytując naszą szkołę, spotykając się z parafianami w kościołach dojazdowych, kiedy odwiedziłeś tych, których dotknął krzyż choroby, cierpienia i bezdomności. Ale szczególnie dziękuje za to wyjątkowe spotkanie na Eucharystii, która jest szczytem i źródłem, źródłem z którego zawsze chcemy czerpać. Mile wspominać będziemy spotkania z naszym Dostojnym Gościem z racji Twojej ogromnej otwartości, pokory i łatwości, z jaką potrafisz nawiązać kontakt z każdą, jakże odrębną grupą parafian. Niech słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego Biskupa, stanowią dla każdego z nas zachętę na całe lata do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz naszej chrześcijańskiej wspólnoty. Obiecujemy brać sobie do serca dobre rady i wskazania, których nam udzieliłeś. Obiecujemy trwać w miłości Chrystusa, której ty jesteś niezmordowanym świadkiem i głosicielem. A otrzymane błogosławieństwo, którego nam udzielisz niech zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary.