Przypomnienie

Wyjazd na pielgrzymkę o godz. 5.45.

17 czerwca, piątek