W najnowszym numerze Tygodnika „Niedziela” znajduje się bardzo ciekawy dodatek. „Pasja” wg objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich. Bardzo cenna lektura ukazująca ostatnie godziny Jezusa Chrystusa oraz tajemnicę Jego Męki, Krzyża, śmierci i Zmartwychwstania.  Warto nabyć i przeczytać.