Pamiętamy !!!

Niech odpoczywają w pokoju z Chrystusem