Zapraszamy na modlitewne czuwanie

połączone z rozważaniem Drogi krzyżowej

pt: „OBOK GOLGOTY”

4.04.2014 r.

o godz: 19.00.