Zapraszamy

na modlitewne czuwanie

połączone

z rozważaniem

Drogi krzyżowej

pt: „OBOK GOLGOTY”

w najbliższy piątek

4.04.2014 r.

o godz: 19.00.