Bierz i czytaj!!!

Życzymy owocnej lektury słowa Bożego

w XVI Tygodniu zwykłym


 

 

 


Poniedziałek

Mi 6,1-4.6-8; Ps 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23; Ps 95,8ab; Mt 12,38-42


Wtorek

Pnp 8,6-7 (2 Kor 5,14-17); Ps 63,2-9; J 20,1.11-18


Środa

Ga 2,19-20; Ps 34,2-11; J 15,1-8


Czwartek

Jr 2,1-3.7-8.12-13; Ps 36,6-11; J 15,15b; Mt 13,10-17


Piątek

2 Kor 4,7-15; Ps 126,1-6; J 15,16; Mt 20,20-28


Sobota

Jr 7,1-11; Ps 84 3-6.8.11; Jk 1,21; Mt 13,24-30