Spotkanie Akcji Katolickiej

5.03.2015 r.

 

 

W ostatni czwartek odbyło się kolejne spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej. Spotkaniu towarzyszyła wspólna modlitwa, rozważanie Bożego słowa oraz poznawanie nauki Kościoła, mające na celu większą troskę o wspólnotę lokalną i podjęcie odpowiedzialności za dzieła Kościoła.

Serdecznie zapraszamy do udziału w takich spotkaniach, celem włączenia się aktywniej i bardziej odpowiedzialnie w życie Kościoła.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w I czwartek miesiąca.

Poniżej zamieszczamy przemówienie Pani Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wygłoszone podczas spotkania z ks. Biskupem Stanisławem Jamrozkiem podczas wizytacji.

Akcja Katolicka to dzieło Ducha Św. w Kościele. Parafialny Oddział AK w Sanoku-Olchowcach jest jednym z pierwszych oddziałów w Diecezji Przemyskiej, powołany dekretem w 1996 r. Jest to stowarzyszenie ludzi świeckich, gdzie obowiązują nas pewne reguły tj. mamy być uczniami Jezusa i realizatorami Jego Ewangelii. Ogniwa łańcucha naszej organizacji to: pomoc, modlitwa, eucharystia. Jesteśmy wspólnotą czynnej formacji, pogłębiając wiedzę religijną widzimy rangę i wagę Kościoła. Misją jest współpraca z hierarchią i świeckimi. Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii, być pomocą kapłanom w pracy duszpasterskiej. Liczymy 15 osób, spotykamy się sukcesywnie w każdy pierwszy czwartek m-ca w obecności ks. asystenta. Czytamy Ewangelię i rozważamy dane słowo Boże. Kierując się hasłem danego roku liturgicznego omawiamy wspólnie materiały formacyjne, wydane w Krajowym Instytucie AK. Opracowane tematy pomagają nam realizować cel duchowy, bliski naszemu sercu. Ponadto uczestniczymy w spotkaniach modlitewno-formacyjnych takich jak: dni skupienia, czy rekolekcje dla Prezesów AK. Bierzemy czynny udział w modlitwach przepisanych na pewne okoliczności kościelne w naszej parafii. Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów. Czujemy się posłani przez Boga by nieść ewangelię i kształtować swoją duchowość w oparciu o Chrystusa.