ADORACJA PODCZAS

TRIDUUM PASCHALNEGO

 

WIELKI CZWARTEK OD ZAKOŃCZENIA LITURGII DO 21.30 – DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH PARAFIAN

WIELKI PIĄTEK:

8.00 – 9.00 – RÓŻA PANI STANISŁAWY MARKUC

9.00 – 10.00 – RÓŻA PANI JANINY KOPIEC

10.00 – 11.00 – RÓŻA PANI JANINY FILIPCZAK

11.00 – 12.00 – RÓŻA PANI WŁADYSŁAWY ŁACH

12.00 – 13.00 – RÓŻA PANA STANISŁAWA PASTUSZCZAKA

13.00 – 14.00 – RÓŻA PANI KRYSTYNY ZAŁĄCZKOWSKIEJ

14.00 – 15.00 – RÓŻA PANI GENOWEFY KUSIAK

15.00 – 16.00 – RÓŻA PANI ANNY FILIPCZAK

16.00 – 17.00 – RÓŻA PANI HALINY FIC, RÓŻA PANI DANUTY KARBOWNICZYN

PO NABOŻEŃSTWIE ADORACJĘ PROWADZI MŁODZIEŻ

WIELKA SOBOTA:

8.00 – 9.00 – RÓŻA PANA STANISŁAWA PASTUSZCZAKA

9.00 – 10.00 – RÓŻA PANI DANUTY KARBOWNICZYN, RÓŻA PANI KRYSTYNY ZAŁĄCZKOWSKIEJ

11.00 – 12.00 – RÓŻA PANI GENOWEFY KUSIAK

12.00 – 13.00 – RÓŻA PANI ANNY FILIPCZAK

13.00 – 14.00 – RÓŻA PANI HALINY FIC

14.00 – 15.00 – RÓŻA PANI STANISŁAWY MARKUC

15.00 – 16.00 – RÓŻA PANI JANINY KOPIEC

16.00 – 17.00 – RÓŻA PANI JANINY FILIPCZAK

17.00 – 18.00 – RÓŻA PANI WŁADYSŁAWY ŁACH

18.00 – 19.00 – WSZYSCY CHĘTNI PARAFIANIE