W związku ze stanem epidemicznym i obowiązującymi przepisami, Caritas Archidiecezji Przemyskiej
informuje wszystkie osoby samotne, starsze i niepełnosprawne
zainteresowane uzyskaniem pomocy, o kontaktowanie się z biurem Caritas w Przemyślu
pod numerem telefonu:

 +48 572 766 172