Dnia 4.09.2015 r.

pożegnaliśmy

+Stanisława Piotrowskiego

Niech odpoczywa w pokoju…