Dnia 2.09.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Teresę Zych

Niech odpoczywa w pokoju…