Dnia 17. 03. 2014 r. pożegnaliśmy


+ Janinę Wojak


Polecajmy Ją miłosierdziu Bożemu


„Dobry Jezu a nasz Panie

daj Jej wieczne spoczywanie”


 

W intencji zmarłej Janiny zostaną odprawione Msze Święte. Poniżej podajemy ich terminy


W marcu Msze Święte o godz. 17.15


25.03. intencja od brata Kazimierza z Limanowej

26.03. intencja od bratanka Adama Wojaka

27.03. intencja od Rodziny Florków z Limanowej


Od kwietnia może nastąpić zmiana godziny Mszy Świętej na 18.15. (prosimy śledzić na stronie internetowej od, którego dnia nastąpi zmiana)


7.04. intencja od Rodziny Dudek z Limanowej

9.04. intencja od Stefanii i Władysława Nowogórskich z Limanowej

10.04. intencja od siostry Zofii z Krakowa

14.04. intencja od siostry Teresy z Rodziną

29.04. intencja od Ewy i Mariana Daniel z Limanowej

30.04. intencja od Antoniny Młynarczyk z Rodzina z Limanowej

2.05. intencja od koleżanki Haliny Wojcieszczak z Rodziną

5.05. intencja od Rodziny Włodarczyków z Limanowej

6.05. intencja od Rodziny Krajewskich

7.05. intencja od Grażyny i Eugeniusza Wojaków z Limanowej

8.05. intencja od Iwony i Krzysztofa Ćwik z Limanowej

14.05. intencja od Pawła i Angeliki Wojak z Limanowej

15.05. intencja od Anieli i Stefana Nowogórskich z Limanowej

20.05. intencja od Marii i Jana Mruk z Limanowej

21.05. intencja od Marii i Józefa Mruk

22.05. intencja od Janiny i Wiesława Wojak

26.05. intencja od Cecylii Wojak

15.06., godz. 10.00. intencja od Rodziny Wiluszów

 

Poniżej podajemy terminy Mszy Świętych od uczestników pogrzebu

 

28.05., godz. 18.15

30.05., godz. 18.15

3.06., godz. 18.15

6.06., godz. 18.15

9.06., godz. 18.15

13.06., godz. 18.15

17.06., godz. 18.15

19.06., godz. 18.15

20.06., godz. 18.15

23.06., godz. 18.15

26.06., godz. 18.15

29.06., godz. 16.30.

1.07., godz. 18.15

4.07., godz. 18.15

7.07., godz. 18.15

11.07., godz. 18.15

14.07., godz. 18.15

20.07., godz. 16.30

Bóg zapłać za złożone ofiary