Dnia 22.08.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Józefa Zawidlaka

Niech odpoczywa w pokoju…