Dnia 13.08.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Stanisława Szarka

„Niech odpoczywa w pokoju wiecznym”