Dnia 07.08.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Artura Florko

„Niech odpoczywa w pokoju wiecznym”