Dnia 06.08.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Bronisława Pęcaka

„Niech odpoczywa w pokoju wiecznym”