Dnia 04.08.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Genowefę Milczanowską

„Niech odpoczywa w pokoju wiecznym”