Dnia 08.07.2015 r.

pożegnaliśmy

+ Tadeusza Zabłotnego

„Niech odpoczywa w pokoju wiecznym”