Dnia 17.03.2014 r. pożegnamy


+ Janinę Wojak


Polecajmy Jej dusze miłosierdziu Bożemu

„Dobry Jezu a nasz Panie

daj Jej wieczne spoczywanie”