Dnia 27 marca 2015 r.

pożegnaliśmy

+ Annę Ryniak

„Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”