Dnia 12.03.2014 r. pożegnaliśmy


+ Julię Wąsowicz


Polecajmy ją miłosierdziu Bożemu

we wspólnej modlitwie

„Dobry Jezu a nasz Panie

daj Jej wieczne spoczywanie”