Dnia 28.05.2014 r.

pożegnaliśmy

+ Mieczysława Barana

(Liszna)

Polecajmy zmarłego Miłosierdziu Bożemu

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”