Drukuj

b_150_100_16777215_0___images_stories_ma.jpg

Przygotowanie do małżeństwa

Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

Krótki przewodnik

 

 

W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej składają:

• trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (ważność dokumentu 3 miesiace),

• metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem,

• świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),

• świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich,

• dowody osobiste obu małżonków,

•  świadectwa katechizacji,

• zaświadczenie o odbyciu rozmów w Poradni Życia Rodzinnego,

• świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w Parafii drugiej strony (stosowny dokument z prośba o wygłoszenie zapowiedzi otrzymują narzeczeni podczas spisywania protokołu przedślubnego),

• personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

• zaświadczenia o spowiedzi (kartki do spowiedzi otrzymują narzeczeni podczas spisania protokołu przedślubnego).

Prosimy przygotowujących się do małżeństwa aby odpowiednio wcześniej spotkali się w kancelarii parafialnej celem ustalenia daty ślubu i umówienia się na spisanie protokołu przedślubnego.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Statystyka

Odsłon : 516090